Garantie voorwaarden

Draco B.V. werkt en levert onder de Algemene voorwaarden van de Metaalunie.

Deze voorwaarden kunt u vinden door op de volgende link te klikken: Metaalunievoorwaarden 2019

Aanvullende Garantievoorwaarden DRACO B.V.

  • DRACO verstrekt garantie gedurende een periode van 12 maanden op originele onderdelen, vervangingsdelen en arbeid waarbij geen beperking is gesteld aan het aantal gereden kilometers.
  • De garantie gaat in vanaf het moment van aflevering.
  • De garantie geldt onder de voorwaarden dat normaal onderhoud wordt gepleegd en dat het voertuig voor die doeleinden wordt ingezet, waarvoor deze is geconstrueerd.
  • Indien er zonder toestemming van DRACO wijzigingen worden aangebracht of andere onderdelen worden gebruikt, vervalt de garantie.
  • Schades die voortvloeien uit bedieningsfouten zijn uitgesloten van garantie evenals normale slijtage van onderdelen.
  • Gevolgschade waardoor kosten van stilstand, huur en/of schade aan lading ontstaan, zijn van garantie uitgesloten.
  • Vervangen onderdelen worden eigendom van DRACO en dienen te worden opgestuurd naar DRACO.
  • DRACO heeft het recht om een schadeaanvraag niet in behandeling te nemen indien er niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.

Garantieclaims dienen, na constatering, zo spoedig mogelijk worden gemeld via telefoon of mail. | +31 (0)515-415415 | info@draco.nl

Binnen 48 uur na melding wordt er contact met u opgenomen en binnen 5 werkdagen beoordeeld DRACO de garantieclaim.

Na beoordeling wordt er een terugkoppeling gedaan over de vervolgstappen.

Zonder vooraf overleg wordt de garantieclaim niet in behandeling genomen en vervalt het recht op een eventuele claim.

Voor aflevering van het voertuig wordt het voertuig gecontroleerd op onjuistheden. Mocht er vanuit de klant een onjuistheid worden geconstateerd dan moet dit binnen 14 dagen na aflevering worden gemeld. Anders vervalt het recht op verhalen van eventuele herstelkosten.