LZV-combinaties

Wanneer u meer goederen wilt vervoeren dan met een reguliere vrachtauto combinatie mag worden vervoerd is de LZV- combinatie een uitstekende oplossing. LZV staat voor: Langere en Zwaardere Vrachtauto combinatie. De maximale lengte voor een LZV is 25,25 mtr en mag maximaal 60 ton zwaar wegen. Ter vergelijking, een gewone vrachtauto combinatie mag maximaal 18,75 mtr lang zijn en maximaal 50 ton zwaar. (in Nederland)

In Nederland is de LZV toegestaan zonder vergunningsplicht, maar mag alleen rijden op de snelwegen en N-wegen met één of twee cijfers (bv N2, N50), in aangewezen kerngebieden en aangewezen verbindingsroutes naar die kerngebieden. Een LZV-combinatie in Nederland mag slechts twee draaipunten hebben zodat een chauffeur er nog enigszins makkelijk mee achteruit kan rijden.

LZV-combinaties verdelen wij in vijf soorten:
Trekker, oplegger en middenas-aanhangwagen

Klik voor meer info!

Motorwagen, dolly en oplegger

Klik voor meer info!

B-Double combi. Trekker, Slider en oplegger

klik voor meer info!

Motorwagen en schamel-aanhanger

Klik voor meer info!

Motorwagen met 2 middenas-aanhangwagens

Klik voor meer info!